– Dette ser ut til å gjelde uavhengig av om de har vært innlagt på sykehus eller ikke, skriver Folkehelseinstituttet i en oppsummering av forskning om senskader etter koronasykdom.

For de fleste gir korona en mild og forbigående sykdom, men for flere kan det ta tid å bli kvitt alle symptomene.

Personer som innlegges på sykehus med korona, ser ut til å ha høyere risiko for nye sykehusinnleggelser, nye diagnoser og selvrapporterte symptomer enn de som ikke var innlagt, og kontrollgrupper.

Koronainnlagte pasienter hadde dessuten flere symptomer enn de som hadde vært innlagt med influensa, og symptomene varte lengre. Flere koronasmittede meldte om vedvarende symptomer etter seks og tolv måneder, også blant personer med et moderat sykdomsforløp som ikke ble lagt inn på sykehus.

– Våre funn er relatert til studier som ble gjennomført tidlig i pandemien, og vi antar at forbedrede behandlingsmetoder, og vaksinasjon vil kunne påvirke senfølger etter covid-19 i fremtiden og føre til mildere sykdomsforløp og færre senvirkninger, skriver FHI.

De understreker at de verken kan bekrefte eller avkrefte at det er en sammenheng mellom koronasykdom og de langvarige symptomene som er meldt inn. Da er det nødvendig med store, kontrollerte befolkningsstudier.