– Vi venter at antallet smittede med denne varianten vil øke raskt de nærmeste ukene. Dette, sammen med den allerede økte belastningen på helsetjenesten, gjør at vi nå vurderer situasjonen som alvorlig, sier kriseleder og avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

I sin oppdaterte risikovurdering skriver Folkehelseinstituttet at de mener omikronvarianten sannsynligvis i betydelig grad vil forverre sykdomsbyrden og belastningen på helsetjenestene som covid-19-epidemien allerede har gir.

Varianten vil føre til en «betydelig sykdomsbølge» i løpet av desember og januar.

– Varianten vil sannsynligvis etablere seg i Norge og i løpet av noen uker bli dominerende. Det er likevel stor usikkerhet. Det er derfor nødvendig med sterkere tiltak for å beholde kontroll og få oversikt, samtidig som man får mer kunnskap og får vaksinert flere, sier Vold.

FHI mener det er lite sannsynlig at omikronvarianten gir mer alvorlig sykdom hos vaksinerte, men at den er mer smittsom og vil bli dominant i Norge senest i januar 2022. De regner også med at de som er vaksinert, vil være godt beskyttet mot alvorlig sykdom som følge av omikronvarianten.

I rapporten uttrykker også FHI bekymring for at det kan komme en uvanlig sterk influensaepidemi i slutten av desember eller i januar. Men ifølge instituttet er det økende sannsynlig at influensaepidemien også denne vinteren som følge av stadig flere tiltak mot covid-19-epidemien, blir mye mindre enn normalt.