Antall nye innleggelser med luftveisinfeksjoner i sykehus øker og er betydelig høyere enn på samme tid i årene før pandemien, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin ukerapport.

– Kanskje vil juleferien bremse epidemiene noe, men vi må være forberedt på ny økning og fortsatt belastning av helsetjenesten på nyåret. Sykehusene og kommunene må ha beredskap for mer sykdom, større sykefravær, flere innleggelser og flere utbrudd i sykehjem og sykehus, skriver de.

Videre i ukesrapporten står det at covid-19-epidemien fremdeles er på et høyt nivå, men med en mulig utflating siste uke.

Ifølge FHI øker nå forekomsten av influensa nå svært raskt. Det var en dobling i antall influensainnleggelser siste uke. Influensavirus A(H1N1) dominerer. Økningen skjer tidligere enn normalt.

– Influensaepidemien vil pågå i to-tre måneder ennå, så det er ikke for sent å vaksinere seg. En svært lav andel av barn med risikofaktorer for alvorlig influensa er vaksinert. Det er også fortsatt for lav dekning blant anbefalte grupper, og særlig blant helsepersonell og risikogrupper under 65 år. Vi ber kommuner og helseforetak om fortsatt å legge til rette for rask og lett tilgjengelig influensavaksinering, skriver FHI.