– Det haster. Vi venter en stor bølge med smitte etter nyttår, og risikoen for å bli smittet blir sannsynligvis større enn noen gang, advarer Stoltenberg.

Hun ber dem som så langt har takket nei til vaksine, om å tenke seg om en gang til.

– Når så mange smittes i løpet av kort tid, vil risikoen for å bli alvorlig syk være større enn noen gang for de som ikke er vaksinerte. Men vaksinene vil beskytte den enkelte godt mot alvorlig sykdom, sier Stoltenberg til NTB.

Ny situasjon

Ifølge FHIs siste ukerapport er det fortsatt drøyt 320.000 nordmenn over 16 år som ikke har fått første dose. Denne gruppa løper nå en stor risiko, understreker FHI-direktøren.

– Vi er i en annen situasjon nå. De uvaksinerte har til nå vært beskyttet av at så mange er vaksinert. Men denne effekten er betydelig redusert, ettersom også de vaksinerte kan bli smittet av omikron og smitte videre, påpeker Stoltenberg.

Til nå har 92,5 prosent av alle over 18 år tatt første dose, mens 89 prosent har fått to doser.

Omikronvarianten har ført til en ny bølge av smitte og sykehusinnleggelser i mange europeiske land. Kommunene og sykehusene ruster seg nå på at denne bølgen kommer til Norge i januar.

Utnytte tida

– Vi har nå trolig et kort tidsintervall før smitten raskt vil stige. Det må vi utnytte for å få vaksinert flest mulig av dem med første, andre eller tredje vaksinedose, sier FHI-direktøren.

Et stort antall samtidig syke kan gi stor belastning på sykehus, kommunehelsetjenestene og hele samfunnet, understreker FHI. De uvaksinerte utgjør nå over halvparten av dem som legges inn i sykehus for covid-19.

– Medianalderen blant disse er rundt 50 år. Det er mange yngre voksne som ikke er vaksinert, som nå legges inn, sier Stoltenberg.

Søndag var 314 koronapasienter innlagt på sykehus i Norge, 19 flere enn dagen før.

Vurderer tiltak

FHI er allerede i full gang med å vurdere hvilke tiltak som bør gjelde etter 16. januar, når dagens tiltak utløper.

– Vaksinasjonstakten de neste ukene vil bli avgjørende for Folkehelseinstituttets anbefalinger, med tanke på om vi trenger strengere tiltak, eller kan lette på dem, sier Stoltenberg.

– En del av diskusjonen vil helt klart være hvordan vi skal forholde oss til de uvaksinerte, slår hun fast.

Om flere vaksinerer seg, kan det føre til færre sykehusinnleggelser og mindre press på sykehusene, understreker FHI-direktøren.

– Hvor mange tiltak vi trenger, er avhengig av både første-, andre- og tredjedose. Kommunene skal jo også følge opp sine eldre og syke. Omikron kan også føre til at folk som er vaksinert, blir så syke at de må være hjemme fra jobb. Vi kan få et stort sykefravær. Så det er en helhetsvurdering som handler om hele samfunnet.

– Er det litt usolidarisk ikke å vaksinere seg?

– Det er veldig viktig for de uvaksinerte selv å vaksinere seg. De har en kjempehøy risiko for å bli smittet og alvorlig syke i ukene som kommer.