Folkehelseinstituttet (FHI) leverer hver uke en vurdering av smittesituasjonen til regjeringen, som deretter skal fatte en beslutning om hvilke land som gjøres røde.

Mandag ber FHI regjeringen gjøre Storbritannia, Irland, Hellas, Østerrike og regionen rundt København.

Det skjer etter at smitten der har økt til mer enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

FHI anbefaler også at den svenske regionen Norrbotn endres fra rødt til gult, slik at reisende derfra ikke lenger vil omfattes av karantenekravet.