Debatten går heftig rundt ny krysning av Glomma i Fetsund. I andre land løses økende trafikk noen ganger ved at trafikken fordeles over flere plan. Hva med å forsterke dagens bru og fundamenter, f eks ved bruk av karbonfiber slik at den kan tåle mer vekt? Løsning nederste plan, to filer retning Lillestrøm , mens øvre plan består av to filer retning Bjørkelangen. Øvre plan kan bygges av prefabrikerte elementer som monteres på nattestid. Rundkjøring på Fetsund sida fjernes og trafikk til Fetsund sentrum går via på/avkjøring i bakken opp mot Hovinhøgda. Det må bli firefelts vei til der RV22 og RV 170 møtes og løses uten rundkjøring.

Så da tenker jeg at saken er løst og at noen ingeniører må ta frem kalkulatoren og regne litt på forsterkning av eksisterende bæring og fundamenter, og løse plan to med prefabrikkerte elementer av stål eller betong.

Skal dette løses i nær fremtid ser jeg ingen bedre løsning, som i tillegg vil beslaglegge minimalt med nytt areal.

Per Skjønhaug Berge, Årnes, tidligere Fetsund