Trafikanter og myndighetene må erkjenne at situasjonen krever kraftige virkemidler. Utfordringen er å enten spre trafikken over flere timer, eller forsøke å redusere trafikken.

Som alltid vil noen forslag til virkemidler bli bedre mottatt enn andre. I denne situasjonen tror jeg det beste er å velge en noe mer upopulær løsning, men som på sikt vil gagne alle.

Pendlerparkering

Jeg tenker på «verktøy» både av typen økonomiske «gulrøtter» og økonomiske eller fysiske restriksjoner. Felles for flere tiltak jeg vil liste opp nedenfor er at det opparbeides noen større parkeringsplasser/park-n-ride plasser 1-2 kilometer fra Fetsund, der det er egnet. Jeg tenker på tiltak som skal gjelde bare i rushtidene, for eksempel 07–09 og 15–17.

Husk at dagens IT/data gir muligheten til styring av flere av tiltakene! Billig eller gratis buss og tog? Dette vil ha noen effekt, men et problem at busser må stå og stampe i bilkøer. Bare personbiler med to personer eller flere kan passere? For eksempel « fyll opp bilene» på -n-ride plassene. Industri- og næringstransporter premieres økonomisk ved å kjøre utenfor rushtidene.

Matpakkekjørere

Ingen matpakkebilister får passere innenfor -n-ride, derfra de må transporteres videre med busser (gratis eller billig). Personbiler premieres økonomisk for å kjøre utenom rushtidene (f.eks. 30 kr), som pkt. 3 over. Alternativt: Personbiler blir straffet (f.eks. kr 30) ved å kjøre gjennom i rushtidene.

Altså: en meny som sikkert kan suppleres av andre. Men jeg tror det kan bli en konstruktiv start. Kan vi håpe på en kjemperaskt byråkratisk/ politisk behandling av saken?

Knut Bøe, tidligere transportforsker, hytteeier Aurskog