– Bilene er problemet

MÅ TA BUSSEN: Gro Feldberg Janborg i Ruter sier det er liteRuter kan gjøre i Fetsund-området før flere tar bussen. Her med bussjåfør Ragnar Ekeberg som er et kjentfjes for bussreisende i Fet.

MÅ TA BUSSEN: Gro Feldberg Janborg i Ruter sier det er liteRuter kan gjøre i Fetsund-området før flere tar bussen. Her med bussjåfør Ragnar Ekeberg som er et kjentfjes for bussreisende i Fet. Foto:

Et bedre kollektivtilbud rundt Fetsund er avhengig av at flere lar bilen stå. Det sier Ruter i en kommentar til utspillet fra Fet næringsforening om flere busser.

DEL

– Det stemmer at Ruter tidligere har hatt dialog med Fet Næringsforening, og vi deler deres oppfatningen om at kollektivtransporten bør prioriteres, sier kommunikasjonssjef Gro Feldberg Janborg i Ruter.

Fet næringsforening mener at ei ny bru over Glomma vil ha lite for seg hvis det ikke satses mer på kollektivtrafikk rundt Fetsund. Og mer buss kan settes inn nå, mener næringsforeningen.

Flere må ta buss

– Ruter er særlig opptatt av bedre framkommelighet for bussene, slik at de ikke blir stående i kø sammen med bilene. Det er helt avgjørende for at busstilbudet skal oppleves som mer attraktivt enn i dag, fortsetter Janborg.

Hun sier at det er plass til flere passasjerer om bord på eksisterende busser, og at det vil kunne avlaste køen om flere reiser med buss.

– Med færre biler, vil forutsigbarheten og reisetida med bussene forbedres. Det kan igjen øke attraktiviteten, og muliggjøre hyppigere frekvens for bussene, sier Janborg.

Åpne for ideer

Hun understreker at Ruter alltid er åpen for å vurdere forslag som kan gi et mer attraktivt kollektivtilbudet.

– Mating med buss til Fetsund stasjon er aktuelt når ny vei fra Garderåsen er klar. Når det gjelder mating til Svingen stasjon, så ser vi noen utfordringer med adkomsten til stasjonen via fylkesvei 172. Bussene vil støte på den samme køproblematikken ved brua, og det er heller ikke egnede snumuligheter for bussene ved Svingen stasjon, sier Gro Feldberg Janborg.

I dag er det kun to Trøgstad-busser hver vei som daglig kjører ned til Fetsund stasjon. Langs riksvei 172 mellom Fetsund og Sørumsand går det i dag ingen ordinære busslinjer.

Foreslår kollektivfelt

Saken har engasjert leserne av Romerikes Blad og flere mener at en løsning er å bygge kollektivfelt mot Fetsundbrua fra begge sider og reserver disse for busser i rushtida.

– Da vil bussene komme raskere fram og flere vil velge det framfor egen bil. Det kan gjøres raskt og til en moderat kostnad og vil gi umiddelbare resultater, mener flere lesere.Artikkeltags