I kjølvannet av at Kriminalomsorgen har gjennomgått store kutt siden 2015, kom pandemien som ifølge Klassekampen har medført ekstrautgifter på 30 millioner kroner til nå. Det er bevilget 7,9 millioner i revidert nasjonalbudsjett. Nå krever forbundsleder Asle Aase i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund resten fra staten.

– Vi møtte pandemien med et handikap, som en ganske beskåret etat. Riktignok har vi vært veldig heldige og unngått større smitteutbrudd, men vi var ikke forberedt, og jeg bekymrer meg for en potensiell ny smittebølge, sier Aase.

Blant utfordringene etaten hadde var allerede lav bemanning og manglende smittevernutstyr, som medførte at ansatte var bekymret for å gå på jobb, samt økt isolasjon for de innsatte. Aase reagerer særlig på mangel på smittevask i fengslene, der det normalt er innsatte som vasker, mens det i koronatiden i mange tilfeller har vært fengsels- og verksbetjentene som har vasket.

– Det er på tide at vi får kvalifiserte folk til å utføre smittevask. Betjentene skal slippe å måtte utsette seg for den risikoen, sier Aase.

Direktør Lise Sannerud skriver i en e-post at Kriminalomsorgsdirektoratet jobber med å komme i balanse igjen nå, at de erkjenner at koronasituasjonen og smittehindrende tiltak har påvirket tilbudet til innsatte og domfelte, og at det har vært krevende.