Fem milliarder til Avinor

Av

Statlig støtte til Avinor for å dekke tapte inntekter.

DEL

Avinor får fem milliarder kroner for å dekke inntektstap ifølge lekkasjer fra revidert nasjonalbudsjett som legges fram i dag. Regjeringen vil hindre full stopp i viktige flyplassutbygginger, særlig i nord, skriver NTB.

RB har tidligere omtalt Avinors plan om å kutte en rekke investeringer på grunn av tapte inntekter for det statlige aksjeselskapet som eier og driver norske flyplasser.

Den statlige flyplasseieren- og driveren har redusert planlagte investeringer for 2020 med i overkant av én milliard kroner. Bransjeforeningene har kritisert dette og oppfordret Avinor til å opprettholde planene og holde hjulene i gang for å motvirke arbeidsledighet på grunn av koronapandemien.

Her er de andre lekkasjene fra revidert nasjonalbudsjett på NTBs liste tirsdag formiddag:

 • Kollektivtrafikken får 2,5 milliarder kroner. 1,5 milliarder kroner kommer i tillegg til den ene milliarden som allerede er vedtatt.
 • Krisepakken til kultur, idrett og frivillighet utvides fra 1 til 1,6 milliarder kroner og skal gjelde fra 12. mars til 15. juni.
 • Nav får 700 millioner kroner i økt bevilgning til drift for å håndtere økt belastning under koronapandemien.
 • Utdanningspakke på 500 millioner. 4.000 nye studieplasser og 1.000 nye fagskoleplasser.
 • Før revidert nasjonalbudsjett (RNB) har regjeringen brukt 140 milliarder kroner på økonomiske tiltak og 100 milliarder på lånegarantier over 2020-budsjettet. Budsjettet svekkes av 60 milliarder kroner i tapte skatte- og avgiftsinntekter og økte utgifter i folketrygden.
 • En egen krisepakke for oljenæringen blir lagt fram samme dag som RNB. Ifølge regjeringen vil utsatt skatt kunne bedre selskapenes likviditet med inntil 100 milliarder kroner.
 • En løsning i milliardklassen skal sørge for at pakkereiseselskapene kommer seg gjennom krisen og at kundene deres får tilbake pengene sine.
 • Det settes av 20 milliarder kroner for å sikre innenlands handel og eksport av sjømat og industrivarer i en ny ordning i GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt).
 • 500 millioner ekstra til bostøtte gjennom Husbanken.
 • 400 millioner til en tiltakspakke for sårbare barn og unge som er rammet av koronatiltakene.
 • 300 millioner i krisepakke for mediebransjen.
 • Regjeringen vil gi full momskompensasjon for idrettsanlegg. Ordningen økes med 55 prosent til 301 millioner kroner.
 • 180 millioner til å dekke fattige lands løpende gjeldsforpliktelser og frigjøre midler til koronarespons.
 • 140 millioner til digital satsing i skolen, blant annet for å styrke hjemmeundervisning.
 • 102 millioner til Verdensbankens utviklingsfond for de fattigste landene (IDA).
 • Skogbruket får en tiltakspakke på 50 millioner.
 • Domstolene får 35 millioner kroner til digitalisering.
 • Namsmannen får 17,5 millioner kroner for å opprette 45 midlertidige stillinger, melder VG.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken