– Det er brudd i forhandlingene for frontfagsoppgjøret. Det var Fellesforbundet som begjærte forhandlingene mellom partene for avsluttet mandag 3. august, skriver partene i en felles pressemelding mandag.

– Dermed er det klart at Fellesforbundet og Norsk Industri må ha hjelp fra Riksmekleren for å komme videre, heter det videre.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum og Norsk Industris leder Stein Lier-Hansen vil møte hos Riksmekleren i Oslo for å avtale videre prosess tirsdag klokken 10.

Koronautsatt

De koronautsatte forhandlingene ble gjenopptatt klokken 13 mandag, men ifølge Fellesforbundet var det allerede ved 14-tiden klart at «forhandlingene ikke kom til å gå noen vei».

Etter det NTB forstår, var det for stor avstand mellom arbeidstakernes krav og tilbudsviljen i Norsk Industri.

– Når arbeidsgiver ikke er villig til å diskutere våre krav, har vi behov for riksmeklerens hjelp for å komme videre, sier Eggum i en pressemelding.

Parat er en del av frontfaget og forhandler med Norsk Industri parallelt med Fellesforbundet.

Årets lønnsoppgjør hadde akkurat startet da Norge stengte ned for å hindre spredning av koronavirus. 13. mars ble oppgjøret derfor satt på pause.

To ukers frist

I det såkalte frontfaget, som startet opp igjen mandag, forhandler Fellesforbundet fra LO med NHO-forbundet Norsk Industri. Utfallet av dette oppgjøret legger viktige føringer for de påfølgende lønnsoppgjørene.

Teknisk beregningsutvalg anslo i juni en prisvekst på bare 1,2 prosent i år. Det lave anslaget skyldes koronautbruddets innvirkning på norsk økonomi og lave strømpriser. Anslaget er imidlertid beheftet med stor usikkerhet.

Bruddet betyr at oppgjøret nå går videre til Riksmekleren. Fristen for å komme til enighet er midnatt mellom 20. og 21. august.