Nærmere 120 gjester med stort og smått feiret veterandagen i Storstua i Lørenskog hus 8. mai.

Vertskap var ordførere på Nedre Romerike, som samarbeider om veteranarbeidet i regi av SNR (Samarbeidsrådet for Nedre Romerike), og veteraner med familie var invitert.

Overrakte medaljer

En veteran defineres som en norsk statsborger som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land fra utenriks, justis- og forsvarssektoren.

– Veteranene som deltok kom fra nesten alle misjoner Norge har hatt utenlands. Også flere veteraner fra Tysklandsbrigaden var representert, der eldstemann var hele 93 år gammel, opplyser SNR-koordinator Ingar F. Leiksett.

Oberst Karl-Henrik Fossmann, sjef for HV-02, var til stede og overrakte medaljer for innsatsen til enkelte av veteranene.

Første plan for veteraner

Samme dag lanserte SNR et forslag til rammeverk for den første kommunale veteranplanen på Nedre Romerike. Den slår fast at veteranene sitter igjen med mange ulike opplevelser og derfor utgjør en sammensatt gruppe, og at det dermed også er stor variasjon i hvilke behov veteraner har.

Hensikten med planen er å anerkjenne veteranenes innsats, ivareta veteraner som har behov, samt sikre nødvendig oppfølging og kompetanseheving i kommunen – og det viktigste enkelttiltaket som foreslås i planen er å opprette en egen veterankontakt som skal danne grunnlaget for annen aktivitet overfor veteraner.

– Å legge til rette for et møtested der veteraner kan treffes er også en viktig del av dette, slår SNR-leder og Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim fast overfor Romerikes Blad.

Veteranmiddagen 8. mai er et konkret tiltak som følge av arbeidet med planen.