Det er det store spørsmålet som det nå forsøkes å finne svar på; som Per Olaf Lundteigen ved å skylde på høye strømpriser og dyrtid (utsagn i Debatten på NRK1 12. 9), andre på krig i Europa, andre igjen på pandemien.

Upopulær

Og atter andre på situasjonen som har oppstått de siste to årene denne regjeringen har sittet ved makten, med stadige uttrykk for «opprydding» etter forrige regjering og gjennomføring av ideologiske tiltak. Det som er altoverskyggende er at vi i 2021 fikk en regjering som systematisk går inn for å reversere tidligere politiske vedtak, og dermed påføre samfunnet betydelige kostnader som gir liten eller ingen verdi. Dette har gjort nåværende regjering til den mest upopulære regjering på lang, lang tid.

Det norske samfunnet er derfor kommet inn i en politisk «krise», som kanskje mange av oss så allerede under arbeidet med Hurdalsplattformen i 2021, hvor en delegasjon kastet kortene og reiste hjem. Denne manøveren svekket det mandatet velgerne da hadde gitt. Manglende politisk tyngde her har resultert i at regjeringen ble i et mindretall og, om enn noe urettferdig, har fått beskyldninger om sendrektighet, dårlig kommunikasjon, og en rekke andre negativt ladede karakteristikker.

Reversering

Regjeringen fikk den gang derfor også en sammensetning som ikke sto i forhold til det mandatet velgerne hadde gitt, med påfølgende ensidige tiltak av ideologisk art, som i for stor grad har fått gjennomslag gjennom reversering av tidligere politikk.

Vi har en hardtarbeidende regjeringssjef som nok har innsett situasjonen, og som bl.a. deltar i «alle» sammenhenger både av stor og liten betydning. Det oppfattes nok, for en del av oss, som manglende tillit til sine fagministre (muligens med rette), og som gir utslag på den politiske stemningen.

Feilsått

Det er sørgelig å registrere at denne noe feilslåtte rikspolitikken som nå har vært praktisert de siste par årene, har smittet over på lokalpolitikken og valget 2023.

Veldrevne kommuner som Lillestrøm og Oslo, sammen med en rekke andre veldrevne kommuner med rød/grønn ledelse, har blitt «straffet» for en rikspolitikk, som mange av oss velgere oppfattes som rent sløseri og som meningsløs. Vi valgte andre veier denne gangen, kanskje uten helt å vite hvor det bærer hen.

Jeg konstaterer at årets valg er som det er – en protest fra grasrota – og et tydelig signal om at meningsmålinger som er framlagt i de siste par årene nok er mer enn realistiske. At valget 2025 vil kunne rette opp noen av misforholdene, er mulig. Den endelige løsningen vil nok ikke kunne sees før tidligst i 2027.

Og det er så lenge til – ja det er så lenge til – at innen da, har det rent mye nytt vann i havet ...

Ola Amundsen, Lillestrøm