Gå til sidens hovedinnhold

Feil medisin. Det finnes et alternativ!

Leserinnlegg

Nå kommer den – den forhatte eiendomsskatten i Ullensaker. I Romerikes Blad den 21. januar kan du lese om Teslaen som skal hente inn 21 millioner i eiendomsskatt. Første steg er å ta næringseiendom, neste blir private boliger. Saken beskriver i gilde ordelag Teslaen som nå skal farte rundt i kommunen og taksere eiendom. Til høsten kommer de første fakturaene dumpende ned i postkassen – får de røde fortsette er dette bare starten. Etter min mening er det feil medisin, og det finnes et alternativ.

2023

Høsten 2023 er det nytt kommunevalg i Ullensaker, og her kommer de første tre løftene fra undertegnede som Fremskrittspartiet kommer til å gjennomføre om du vil. For det første vil vi umiddelbart avvikle eiendomsskatten på næringseiendom, for det andre vil vi avvikle avgiftsparkeringen slik den er innført i dag, og for det tredje vil vi avvikle det byråkratiske NEI-stemplet som nå er i ferd med å bli imaget til Ullensaker. Dette er bare noe av det du vil få med oss ved makten, og som vi kommer tilbake til ved flere anledninger i tiden som kommer.

Tilbake til eiendomsskatten

Men, la meg først adressere det som er bakgrunnen for dette innlegget. Saken om Teslaen som nå skal farte rundt i kommunen, og taksere eiendom viser med all tydelighet «galskapen» som er i ferd med å bli innført i Ullensaker. Man skal altså nå gjennomføre verdivurderinger av næringseiendom i Ullensaker, og kreve inn en meningsløs skatt. Takseringen skal gjøres etter en såkalt «sjablongtaksering» som innebærer at hver kvadratmeter i et bygg har en verdi i antall kroner. Verdien defineres opp eller ned etter parameter som byggekvalitet og beliggenhet. Enkelt sagt kunne man bare sagt at det gjøres en skjønnsmessig vurdering. Som de fleste vet er skjønn noe som forvaltes ulikt og gjerne på bakgrunn av hva man ønsker å oppnå – og her ønsker de røde mest mulig penger inn. Matematikken blir da ganske enkel ...

Tankekors

Etter min mening er det et stort tankekors at dette skjer når næringslivet i kommunen på mange områder er i knestående. Bedrifter sliter, ansatte er permittert, økonomien i bedriftene er presset og flere er i ferd med å gå konkurs. Videre er det et tankekors at dette er en skatt som setter arbeidsplasser i stor fare. Mange bedrifter som ilegges denne skatten har utfordringer med å sikre de ansatte de har, muligheten til å ansette nye slik situasjonen nå er for mange bedrifter umulig. Konsekvensen er at det blir vanskeligere for folk å få jobb. Særdeles fornuftig politikk får man si (litt ironisk her). Et tredje moment er at dette er en ekstra skattlegging av verdier bedriftene og eierne allerede har betalt skatt av. Så, dette er litt sånn «Sheriffen av Nottingham»-politikk – ikke videre delikat etter min mening.

Hva gir dette?

Det fremheves at summen som skal kreves inn første år er 21 millioner kroner. Det er en sannhet med modifikasjoner. Det koster nemlig å iverksette, gjennomføre, og følge opp det arbeidet som er i skal gjøres for å kreve inn skatten. I tillegg til kostnadene ved å følge dette opp i form av økt kommunalt byråkrati. (VG hadde en side som heter «Heia Norge» som løftet frem saker som er litt molbopolitikk. Denne aspirerer til den siden). At beløpet skal øke opp til 63 millioner i 2023 sier noe om at de momentene som er listet opp tidligere i innlegget bare forsterkes.

Litt humor

Så til den humoristiske siden av dette, om man har evnen til å se humoristisk på noe som er så negativt for kommunen da. Det er ekstra delikat at nemnda som skal skrive ut kravene er styrt av Ap – et parti som vil ha skatten, og mener den er helt legitim å kreve inn. Da blir det spennende å se om de skrur den opp fremfor ned. Hva tror du?

De som pålegges skatten skal selvsagt ha en klagerett på fastsettelsen av beløpet de må betale. Vel, klagen skal behandles av et flertall fra de samme partiene som har innført skatten, og arbeidet ledes av en Sp-politiker. Så om du tror klagen fører frem tror jeg du heller kan sende et brev til Nordpolen til jul. Tror faktisk uttellingen er større der.

Som jeg innledet med i mine tre løfter er Fremskrittspartiet imot eiendomsskatt på bolig, næring og uthus. Vi stemte imot, og kommer alltid til å være din (altså innbyggere i kommunen) og næringslivsaktører i Ullensaker ombudsmann. Ved valget i 2023 kan du stemme frem det partiet som kommer til å avvikle eiendomsskatt i Ullensaker.

Tom Staahle, Ullensaker Fremskrittsparti

Kommentarer til denne saken