Per Pethon gjorde flere fiskeundersøkelser i Øyeren og samlet prøver av blant annet flire for å sjekke graden av hybridisering. Svelgtenner har vært brukt til artsbestemming av karpefisk (i midten og til høyre) og gjellestaver til undersøkelse av sik (til venstre). Foto: Rune Fjellvang

– De kommer til å ligge der til spriten har dunstet bort. For hvem bryr seg egentlig?

De skinner og blinker og finnes i hopetall i vassdragene på Nedre Romerike. Men bare et fåtall vet egentlig hva ei flire er for noe.
Publisert