Med økende dagligvarepriser, økte lånerenter, historisk høye strømpriser og drivstoffpriser, har nordmenn fått kraftig forverret privatøkonomi i 2022 og 2023. Mens stadig flere nordmenn får mat av frivillige og fryser i sine egne boliger gjennom vinteren, sløser staten mer og mer penger. Stortingspartiene har skapt en fattigdomskrise i Norge, til tross for at staten er styrtrik.

Finansminister Vedum sa før årets budsjettfremleggelse at «Pengebruken må ned, og det må kuttes». Budsjettlekkasjer tydet på at budsjettet skulle bli «historisk stramt». Dette ble begrunnet med at styringsrenten må holdes lav. Fasiten ble over 10 prosent økning av statens utgifter, i løpet av ett år! Under Høyres og Erna Solbergs regjeringer økte også offentlig sektor kraftig. For å illustrere dette, har Norge cirka 2,4 ganger så høyt statsbudsjett per innbygger som Finland.

Forverringen av nordmenns privatøkonomi har skjedd etter at Jonas Gahr Støre ble statsminister i en regjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Til tross for at både Høyre og Arbeiderpartiet stemte for norsk medlemskap i EUs strømmarked og er like ansvarlige for de høye strømprisene i Norge, så har oppslutningen til Høyre skutt i været i de siste meningsmålingene.

Regjeringspartiene har lovet opptil 1000 kr per innbygger i årlig skattelette. Høyre lovet opp til 4000 kroner i årlig skattelette per innbygger. Staten gir innbyggerne – relativt sett – småpenger i strømstøtte, og ingen andre støttetiltak. Dette til tross for historisk høye olje- og gassinntekter, og historisk høye strøminntekter. Det offentlige eier om lag 90 prosent av strømproduksjonen i Norge, og tjener veldig godt på de høye strømprisene. Norge er ikke verdens rikeste land, men heller verdens grådigste stat.

Høyre har kritisert Regjeringen for å øke skattene kraftig. I Høyres alternative budsjett har Høyre beholdt lakseskatten de kritiserte regjeringen for å innføre, og beholdt 38 av 46 milliarder av Regjeringens foreslåtte skatteøkninger. Det foreslåtte statsbudsjettet fra dagens regjering er på 1 719,5 milliarder kroner, mens Høyres alternative budsjett er på 1 713,6 milliarder kroner – altså 0,3 prosent lavere!

Liberalistene vil gi alle bedre privatøkonomi. I dagens situasjon med enorme statlige inntekter, ville Liberalistene i regjering fjernet all inntektsskatt, merverdiavgift på dagligvarer, og avgifter på drivstoff og strøm. Da ville alle – særlig de svakest stilte økonomisk sett – fått en bedre økonomi og lettere hverdag.

Jan-Øyvind Lorgen og Deniz Gungør, Politisk nestleder i Liberalistene, og leder i Liberalistene Viken