Fastleger tvinges til å permittere ansatte: – Dette er ikke bærekraftig

Fastlegene i kommunen har fått beskjed om å være i beredskap og velge vekk konsultasjoner som ikke er strengt nødvendige, mens koronaviruset herjer. Det fører til et voldsomt inntektstap for legekontorene.