Nesten 300 færre enn i fjor vil bli lærer i grunnskolen eller ta lektorutdanning, og på sykepleierstudiet er nedgangen i søkere på 18 prosent.

133 færre har grunnskolelærer (1.-10. trinn) som førstevalg i år sammenlignet med i fjor, mens det er 153 færre søkere som har lektorutdanningen på førsteplass i år.

Aps utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen reagerer sterkt på nedgangen i søkertallene.

– Nå ser vi resultatet av høyreregjeringens politikk, sier Henriksen. Han mener tiden er inne for politiske grep for å hindre ytterligere mangel på lærere og sykepleiere.

Også SV er bekymret og krever at regjeringen vurderer opptakskravene på nytt.

Lærermangel

– Det kommer dessverre på toppen av en allerede alvorlig lærermangel i norsk skole som har fått utvikle seg under denne regjeringen, sier utdanningspolitisk talsperson Mona Fagerås i partiet.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) er fornøyd med søkertallene til lærerutdanningen.

– De overordnede tallene ligger fortsatt på et høyt nivå. I fjor var det en økning på 15 prosent, sier hun.

Hun skulle imidlertid ønske at flere søkte seg til lærerutdanningen, særlig til grunnskolen på trinn 1.–7.

– Håpløs symbolpolitikk

Fagerås mener karakterkravene regjeringen har innført for lærerutdanningen har skylden for nedgangen.

– Regjeringens håpløse symbolpolitikk stenger motiverte elever med høye snittkarakterer ute fra lærerutdanningen, sier Fagerås.

Det er nå krav om karakteren 4 i matte og et snitt på 3,5 for å komme inn på lærerstudiet. Karakterkravene er viktige for å løfte statusen til læreryrket, mener Nybø.

– Det handler ikke bare om antall søkere, men at studentene skal ha bedre forutsetninger for å gjennomføre, sier hun.

For mange ukvalifiserte

14.122 har i år satt en av lærerutdanningene som førstevalg i sin søknad til høyere utdanning. Det er 135 flere enn i fjor, men økningen er det barnehagelærerutdanningen som står for med nær 300 flere søkere.

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet uttrykker bekymring over nedgangen i søkere til lektor- og grunnskolelærerutdanningen.

– Det er ikke bra når vi vet at behovet for flere lærere er stort. Det er et problem i dag at altfor mange elever får undervisningen av personer som ikke har lærerutdanning og dermed ikke er kvalifisert til å undervise, sier Handal.

Nedgang i sykepleierstudiet

Etter åtte år med oppgang er det i 2019 færre som søker seg til sykepleierstudiet. Nedgangen er på over 18 prosent.

Nytt av året er at det innført karakterkrav også for sykepleierstudiet. Nybø mener dette er årsaken til nedgangen. Hun spår at det likevel starter flere studenter på sykepleierstudiet i år enn i fjor.

– Det er 2,6 søkere per plass. Det er også en økning i antall planlagte studieplasser sammenlignet med i fjor, sier hun.

Sykepleierforbundet har vært pådriver for at regjeringen skulle innføre disse kravene og forbundsleder Eli Gunhild By sier nedgangen var ventet.

Men hun understreker at det er viktig at søkertallene tar seg opp igjen.

– 18 prosent er et høyt tall. Det er stor sykepleiermangel og et enormt behov for sykepleiere i årene framover.