Det er den månedlige undersøkelsen fra Norges Boligbyggelag (NBBL) som viser at nordmenns forventninger til boligmarkedet er i ferd med å endre seg. Ni av ti svarer at de venter høyere boliglånsrente det neste året. Andelen som tror på høyere boligpriser, har falt fra 65 til 58 prosent.

Etter endringer i avhendingsloven og få boliger ute i markedet, steg prisene etter nyttår. Nå viser målingen at folk har mer nøkterne forventninger framover.

– Apriltallene viser at tiden med kraftig prisoppgang er forbi, og at vi nå går mot et taktskifte i boligmarkedet. Nivået er fortsatt høyt, men det kan tolkes som at økt rente og kostnadsnivå begynner å bite på husholdningenes forventninger, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL.

I undersøkelsen går det fram at bare 3,8 prosent av dem som svarer, frykter å miste jobben det neste året. Dette er det laveste siden NBBL startet med månedlige målinger i 2018.