6,1 prosent av elevene som har besvart elevundersøkelsen, tilsvarer om lag 27.000 elever. Elevene svarer at de er blitt mobbet av enten medelever, av voksne på skolen eller digitalt av medelever.

Rundt 447.000 elever svarte på undersøkelsen høsten 2018. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen.

– Det er positivt å se at det er færre elever som svarer at de blir mobbet, men det er fremdeles for mange elever som blir mobbet. Vi vet at mange skoler jobber godt for å gi elevene en trygg og god skolehverdag. Arbeidet mot mobbing må skje hver eneste dag og har ingen sluttdato, sier direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet.

Elevundersøkelsen er obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og 1. trinn på videregående skole og frivillig for øvrige trinn fra og med 5. trinn.