Nye tall fra idretts-Norge viser at antall medlemmer i norske idrettslag er redusert med 156.000 i løpet av to år med pandemi. Samtidig synker antallet som oppgir at de har utført frivillig arbeid. 2022 er frivillighetens år, la oss sammen bidra til å få disse henda tilbake.

Etter to år med pandemi er det blitt færre hender som trøster små fotballspillere med skrubbsår, som vasker startnumre og som steker vafler. Det er også færre som kommer for å kjøpe vaflene, og det er færre barn på norske idrettsbaner. Fra 2019 til 2021 har antall medlemmer i norsk idrett sunket med 156.000, viser tall fra Norges Idrettsforbund. Andelen som oppgir at de har gjort en form for frivillig arbeid har falt fra 63 til 55 prosent i samme periode, ifølge organisasjonen Frivillig Norge.

Lyspunkter

Heldigvis er det lyspunkter. I 2021 stoppet frafallet og pilene for antall medlemskap i norske idrettslag pekte oppover igjen. Andelen som sier de har utført frivillig arbeid øker også noe. Likevel viser tallene at pandemien har satt tydelige spor innen både idrett og frivillighet. Det vil ta tid å komme tilbake til gamle høyder da «alle» deltok og hadde en rolle i den lokale klubben eller foreningen. Idretten har som mål å ha like høy deltakelse i 2022 som i 2019. Da er rekruttering av frivillige til verv i klubbstyrer, som trenere og ikke minst til dugnader viktig.

Motvirker utenforskap

Som lokalbank i mer enn 175 år har vi sett hvor stor betydning nettopp frivilligheten har i lokalsamfunn rundt omkring. Idrettslag og organisasjoner skaper samhold, vennskap, bidrar til utvikling og integrering, og jevner ut forskjeller. Ute på banen er vi like. Derfor er det viktig at alle har muligheten til å delta i lokale idrettslag, korps og på andre arenaer, og at ikke foreldrenes økonomi avgjør om du kan være med eller må stå utenfor. Frivillighet og dugnad er en viktig del av den norske modellen for lag og foreninger. Uten de frivillige er det fare for at utgiftene til klubbene blir større, og dermed at kostnadene for deltakelse øker.

Frivilligheten er ryggraden i mange lokalsamfunn

Våre lokalsamfunn trenger frivilligheten. Derfor støtter vi oppunder idretten og frivillighetens innsats for å få hender og føtter tilbake til både vaffeljern, lokallagsarbeid, dommerfløyter og fotballsko. Et ledd i dette er vårt tiltak «Alle Henda». Her skal vi i høst dele ut 10 millioner kroner til frivilligheten på Østlandet med den hensikt å få opp aktiviteten og få de frivillige tilbake. Vi håper lokale klubber, lag, korps og foreninger søker om midler (spleis.no/allehenda).

La frivillighetens år 2022 bli året hvor vi når målet om å komme tilbake til normalen, både på og utenfor banen. Vi trenger alle frivilligheten.

Andrea Rix, banksjef Romerike i SpareBank 1 Østlandet

Roald Stene, sponsorsjef i SpareBank 1 Østlandet