De siste årene har det blitt bygget bortimot 200 leiligheter for voksne , dvs. 50+ Noen av oss er gamle, noen fortsatt i arbeide. Noen av oss begynner å skrante og endel må bruke rullator eller rullestol for å kunne fungere noenlunde normalt i hverdagen. Endel er avhengige av hjemmetjenester fra kommunen og hjemmesykepleierne, eller englene, som mange omtaler dem som, er ofte å se hos oss. Miljøet er godt på Husebyjordet og vi trives godt i nærmiljøet.

Skedsmo Senter, med det brede utvalget av butikker og en førsteklasses italiensk restaurant er et trekkplaster som vi setter stor pris på! Problemet er imidlertid: vi har en farlig fotgjengerovergang som må passeres. Gjerdrumsveien, RV 120 har veldig stor trafikk og her oppstår stadig farlige situasjoner. Farten blir ofte altfor høy og trafikken består av trailere og lastebiler fra steinbruddet og industriområdet samt personbiler, busser og varebiler i skjønn forening. En antagelse vil være at mellom 8 og 10 tusen biler passerer her hver dag. Fotgjengerovergangen er dårlig merket og dårlig belyst, men som vegmyndighetene sier, den tilfredstiller kravene. Erfaringen det siste året viser at vi desverre har hatt minst to alvorlige påkjørsler her, med livslang, invalidiserende skader som følge.

Vi har tatt opp saken med vegmyndighetene uten å ha fått medhold i at overgangen må oppgraderes og fartsgrensen senkes fra 50 til 40 kmt.

Tiden er inne til at noe bør gjøres. Vi kan ikke sitte stille å se på at enda flere risikererå bli kjørt ned og skadet. Nå bør ansvarlig myndighet se sitt ansvar og gjøre noe for å bedre forholdet! Og merk: det er ikke kommunen, men Viken Fylke som er ansvarlig myndighet!