Farekartene for kvikkleireforekomster er for grovmaskede