Hun fortalte at hun hadde med seg mat til sin mann fordi han klaget over stadig å gå sulten.

Hun viste til at hun en av dagene hadde sett at hennes man fikk en middag med én potet og tre fiskeboller. Da hun spurte om mannen hennes kunne få mer, fikk de avslag fordi mengden mat var lik for alle.

Er det mulig å behandle eldre mennesker på denne måten? Vi vet at kvinner og menn med ulik kroppsvekt må ha et minimum av matmengde for ikke bli underernærte og gå med sultfølelse. Dette kan umulig være god eldreomsorg som stort sett alle politiske partier foran kommunevalget fortalte oss å gjennomføre for at vi skulle å gi dem våre stemmer.

Jeg håper de som vant kommunevalget og skal styre kommunen de neste fire årene, kan fortelle oss om denne historien bare er en enkelthendelse, eller er det slik kommunen ønsker å behandle sine eldre? Hvis dette ikke er en enkelthendelse, så bør politikerne ta ansvar å gjennomføre det de har lovet eller skal tilliten til politikerne på ny svekkes?

Rune Fløisbonn, Fetsund