"Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet erkjenner at EMK artikkel 3 er krenket overfor saksøker Gro Anita Flaen Sakstad under hennes fem opphold på Bredtveit fengsel i perioden 2013-2015"

Slik innledes rettsforliket, som gir Sakstad en kompensasjon på 150.000 kroner, samt gir henne en sentral rolle i statens arbeid med å forebygge at slikt skjer igjen. Hun blir blant annet invitert til å holde foredrag på Kriminalomsorgens neste isolasjonsseminar.

Det var Advokatbladet som først omtalte saken.

Et historisk forlik

Advokat Bendik Falch-Koslung, leder for Advokatenes isolasjonsgruppe, førte saken på vegne av Gro Anita Sakstad. Han sier til Advokatbladet at forliket er historisk.

- Jeg tror aldri staten har erkjent brudd på torturbestemmelsen, hvert fall ikke i en rettsmekling, sier Falch-Koslung til Advokatbladet.

Regjeringsadvokat Kaija Bjelland sier til Advokatbladet at der er uvanlig at staten erkjenner brudd på EMK artikkel 3, men at dette er en spesiell sak og at det her var riktig.

Advokatenes isolasjonsgruppe ble opprettet i 2107 med formål å prøve lovligheten av isolasjon for retten.

Fortalte sin historie

I april 2016 fortalte Gro Anita Sakstad sin historie til Romerikes Blad, i anonymisert form.

Les også

Mellom alle stoler

I forbindelse med denne reportasjen gikk Romerikes Blad gjennom de såkalte hendelsesrapportene fra Bredtveit fengsel, som dokumenterte at Gro Anita Sakstad gjentatte ganger ble lagt på sikkerhetsseng.

Det er på dette punktet retten mener at EMKs artikkel 3 er brutt. Artikkelen lyder ”Ingen må bli utsatt for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.”

Ifølge forliket var de lengste oppholdene på sikkerhetsseng på 38,5 timer og 42 timer sammenhengende. Sakstad ble også fratatt klær og behandlet på en unødvendig ydmykende måte.

Fylkesmannen konkluderte i juli 2016 med at også spesialisthelsetjenesten hadde brutt loven ved å ikke utrede Sakstad godt nok, men Ahus fikk den gang ikke kritikk for bruken av tvang.

Fylkesmannen: «June» er ikke blitt utredet godt nok

Gråt av glede

Sakstad ble senere kjent gjennom sin deltakelse i programmet "Petter Uteligger: De pårørende" og "Petter Uteligger Erlik kaffe", som handlet om tidligere rusavhengige som startet kaffebar i Oslo.

Sakstad har gitt Petter Nyquist mye av æren for at hun fikk en ny start og klarte å kutte ut rusen.

Les også

Møtet med Petter Uteligger ga Gro Anita en ny start: – Han har betydd alt

I en rettssak i 2017 ble hun hørt av retten og fikk avtjene samfunnsstraff for lovbrudd hun gjorde før hun greide å bli rusfri.

Gro Anita Sakstad har ikke besvart Romerikes Blads henvendelser med spørsmål om å kommentere det historiske forliket, men sier til TV2.no at hun gråt av glede da forliket var en realitet, og at hun håper denne saken havner øverst i papirbunken i kriminalomsorgen.