Får 800.000 til flomsikring i boligområde

Enebakk kommune ønsker å gjennomføre to tiltak for å bedre flomsituasjonen, og har fått midler fra fylkesmannen.