Fant ulveavføring i boligfelt

På dette boligfeltet ble et av de siste DNA-sporene etter en ulv i Aurskog-Høland funnet.