Fant muse- og rottemøkk – gatekjøkken ble hastestengt

Funn av muse- og rottemøkk på to rom, i tillegg til observasjoner av fett, skitt og støv, førte til hastevedtak om stenging av gatekjøkkenet. Gatekjøkkenet fikk gjenåpne etter at de fjernet alle spor etter skadedyr.