Fant mindre forurenset grunn enn forventet: – Dette er nær sagt julekvelden

Mesteparten av Kjeller flyplass er nå kartlagt. Forsvarsbyggs konklusjon er gledelig nytt for dem som ivrer for utbygging. Funnene av forurenset grunn er mindre enn forventet.