For en familie i etableringsfasen er kanskje ikke pensjon det som står øverst på agendaen. Jeg mener at det bør være et viktig tema når nybakte foreldre legger opp fordeling av husarbeid, omsorgsoppgaver, karrierer og disponering av lønn.

Blant dagens pensjonister er noen av taperne kvinner som har tatt hovedansvaret for hjemmet mens mannen har vært i fullt arbeid, og som deretter har blitt skilt. Disse kvinnene har etter skilsmissen sittet igjen på bar bakke, med bare en minstepensjon å se frem til. Hvordan kan dagens unge familier unngå å havne i den samme fellen?

Først og fremst ved å ta pensjon inn i regnestykket når familien er under etablering. Det er mange familier som tar det valget at én av foreldrene setter sin karriere på pause for å sørge for at barna får en god oppvekst. Jeg mener det er urimelig at de to partnerne skal komme svært ulikt ut som pensjonister som følge av familiens valg. For å unngå dette kan den som tjener mest sette av et månedlig beløp til pensjonssparing, eksempelvis gjennom individuell pensjonssparing (IPS) i sin partners navn.

I dag er det fremdeles flest kvinner som setter sin karriere på vent i småbarnsfasen. Men det er økende mangfold i familienes levemønstre, og heldigvis ser stadig flere fedre verdien av å tilbringe mer tid med egne barn. Også disse fedrene risikerer å havne i en pensjonsfelle om ikke familiene tar med pensjon i diskusjonene om fordeling av ansvar i hjemmet og på jobb.

Tore Vamraak, stortingskandidat (Høyre), Lillestrøm