– Dette tåler ikke dagens lys. Jeg er sjokkert. Det er ingen god grunn for Fagforbundet å fortsette å bruke SAS når fagforeningsknusing er det store målet. Vi må gjøre en grundig vurdering fremover, sier Nord.

SAS krevde en tariffavtale uten streikerett med ti års varighet da forhandlingene pågikk mellom pilotene og selskapet, ifølge Norske SAS-flygeres forening.

Pilotene endte med å strekke seg til seks år uten streikerett, men SAS ville ikke gå med på mindre enn åtte år, opplyser Roger Klokset i fagforeningen til E24.

I det vanskelige forhandlingsklimaet ble tilliten borte mellom partene, forklarer han.

– Da er det vanskelig å bortforhandle streikeretten sin i ti år fremover. Det er jo ingen som kan spå ett år fremover i luftfarten engang, sier Klokset.

Han sier pilotene tilbød seks år da prosessen startet i fjor høst.

– I desperasjon for å unngå streik mandag kastet vi inn seks års fredstid igjen, i et forsøk på å komme SAS i møte. Det er nesten så jeg ikke kan vise meg hos LO på Youngstorget etter å ha gått så langt. Men det var ikke nok, SAS ville ha minst åtte år, sier han.

Bakgrunnen for forslaget var ifølge Klokset at SAS ønsket å tiltrekke seg nye investorer og trengte ro i selskapet.

Leder Jan Levi Skogvang i foreningen SAS Norge Flygerforening bekrefter at SAS-ledelsen ønsket en tiårig avtale, og at pilotene tilbød seks år. SAS har ikke kommentert opplysningene.

– Det er godt kjent at SAS trenger langsiktighet og kostnadsbesparelser, for å kunne bygge et attraktivt SAS for fremtidens flymarked. Utover det kan vi ikke kommentere på informasjon fra meklingen, da dette er taushetsbelagt, skriver pressesjef Tonje Sund i SAS Norge i en e-post til E24.

Leder i Fagforbundet viser til at SAS lenge har vært forbundets foretrukne flyselskap på grunn av ordnede forhold for de ansatte. Men nå er situasjonen en helt annen, mener hun.

– Alle skal ha organisasjonsrett og streikerett. Det er dette som nå står på spill, sier Nord.