Gjerdrum bo- og behandlingssenter ligger tett inntil rasområdet på Ask, og det ble tidlig klart at alle beboerne måtte evakueres. Beboerne ble midlertidig lokalisert ved KAD (kommunal akutt døgnenhet) ved Aker sykehus og Scandic Gardermoen.

Ordfører Anders Østensen har tidligere sagt til Romerikes Blad at det senere ville bli vurdert å flytte beboerne til ledige sykehjemsplasser i andre kommuner.

– Vårt eget personell

May Granly, virksomhetsleder helse, mestring og omsorg, sier at kommunen nå har sikret seg plass til ni beboere hos Villa Skaar i Eidsvoll og Jevnaker.

– I tillegg har vi god dialog med LHL-sykehuset om å få tilgang til rom der. Slik det ser ut per i dag vil vi få plass til 22 beboere i en egen fløy og kan etablere en avdeling der med vårt eget personell. Det gjenstår litt arbeid før avtalen er klar. Vi har også dialog med andre kommuner for å få plass til de siste beboerne, sier Granly.

Fem koronapasienter

– Per i dag er det fem beboere som har bekreftet covid-19. Disse er allerede plassert på egnede institusjoner i isolasjon og vil bli værende der til de er friske. En av beboerne som var bekreftet smittet, er dessverre død. Det er derfor nå 32 beboere som er totalen fra sykehjemmet.

Virksomhetslederen understreker at det ikke finnes en enkel og ideell løsning på situasjonen.

– Vi ønsker å tilby maksimal stabilitet, men må samtidig være fleksible. Vi vet heller ikke hvor lenge situasjonen vil være som den er nå og har dermed ikke noen klar sluttdato for de avtalene vi gjør med de ulike institusjonene.

– Noe må rigges til

Kommunikasjons- og markedssjef Martin Steen i LHL bekrefter den gode dialogen med Gjerdrum kommune.

– Det jobbes med å avklare hvor vidt de vil benytte dette tilbudet. Noe må rigges til for å klargjøre de aktuelle rommene i tredje etasje. Jeg opplever at begge parter jobber for at dette skal bli et mer permanent tilbud for beboerne. Det vil til uka bli jobbet videre for å lande en avtale.

– Når kan beboerne i beste fall flytte inn?

– Det kan skje allerede i slutten av uka.

Mange fasiliteter

– Er det en eller flere avdelinger der de kan flytte rett inn?

– Noe må som sagt rigges om for å tilpasse rommene til behovet, men sykehuset er bygget for å ivareta mennesker, og vi har ledig kapasitet. I tillegg til å være et topp moderne sykehus har vi treningsfasiliteter, kantiner og sosiale rom, for å nevne noe.

Steen er klar på at Gjerdrum kommune må finne et annet tilbud til de seks beboerne med koronasmitte.

– Vi har heldigvis ikke hatt et eneste koronatilfelle og er svært strenge når det gjelder restriksjoner. Jeg kjenner ikke til hvor Gjerdrum vil lokalisere disse beboerne. De er velkommen til oss når de er koronafrie igjen, sier Martin Steen.

Få oversikt – dette vet vi om skredet!