Gå til sidens hovedinnhold

EU vil redde reiselivet – og sommerferien

Turisme er viktig for økonomien i mange europeiske land, og med sommerferien for døren frykter næringen store tap. Onsdag kommer EU med sin strategi.

Strategien presenteres dagen etter at justisminister Monica Mæland (H) opplyste til VG at Norge letter på tiltakene for bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge, slik at EØS-borgere som skal besøke nær familie i Norge, vil ikke lenger bli nektet innreise. Forskriften trer i verk straks, og vil for eksempel innebære tilgang til bruk av fritidseiendommer i Norge for EØS-borgere som har det.

Flere land gjør trolig de samme vurderingene, og tenker særlig smitterisiko versus økonomisk tap. Med delvis stengte grenser og innstilte fly står hundrevis av milliarder på spill for en næring som står for 10 prosent av EU-økonomien og 12 prosent av sysselsettingen. Forventningene er derfor store når kommisjonen onsdag legger fram sin plan for å legge til rette for at folk igjen kan bruke – og tjene – penger i sommerferien.

Ifølge Euractiv , som har sett et utkast av det som skal legges fram, skal blant annet EUs smittevernsenter ECDC føre lister over områder med liten smittespredning. Det kan gjøre det mulig å droppe krav om karantene for alle ankommende når man begynner å åpne EUs indre grenser igjen.

Likebehandling

Ifølge The Guardian er det uklart om kommisjonen vil stille seg bak opprettelsen av «bobler» eller «korridorer» der enkeltland eller mindre grupper åpner for hverandre. De baltiske landene har sett på en sånn løsning, og Kroatia snakker med Tsjekkia.

Slike delløsninger kan være vanskelig å gå med på for en union som er bygget på at alle skal behandles likt. Det siste betyr blant annet at dersom Østerrike åpner for å slippe inn tyskere, må det også gjelde andre borgere som bor i Tyskland.

– Medlemsland kan ikke åpne grensene for borgere fra ett EU-land, men ikke et annet, sa kommissær Ylva Johansson til EU-parlamentarikere forrige uke, ifølge The Guardian.

Koordinert smittevern

Utkastet tar også for seg hvordan man skal balansere persontransport og smittevern, og det tas til orde for en koordinert innsats, skriver Euractiv. Tiltak må være risikobaserte, proporsjonale og «begrenset i omfang og varighet til det som kreves for å ivareta folkehelsen».

Kommisjonen nevner også planer for å være forberedt på å begrense virkningen av en eventuell ny smittebølge.

Økonomi og rettigheter

I tillegg til utferdstrang og smittevern er det naturlig nok en økonomisk side ved det hele. Ifølge EU-kommissær Thierry Breton står reiselivet i fare for å miste inntekter på opptil 400 milliarder euro eller 4.600 milliarder kroner.

Her kommer to hensyn fort opp mot hverandre: næringens behov for penger og forbrukernes rettigheter. Hvis «alle» krever pengene tilbake for kansellerte reiser, blir det fort tomt for penger i kassen.

Flere land har bedt kommisjonen åpne for at reiseselskapene i stedet kan tilby verdikuponger. I et utkast til retningslinjer skriver kommisjonen, igjen ifølge Euractiv, at slik kuponger bør være overførbare, beskytte kundene i tilfelle konkurs og kunne byttes inn i penger dersom de ikke er brukt i løpet av et år.

– Dette vil styrke borgernes tillit, som transport-, reiselivs- og turistnæringen må bygge sin gjenreisning på, står det i utkastet.

(©NTB)

Kommentarer til denne saken