Det blir flere eldre i årene fremover. Etterspørselen etter heldøgnsbemannede omsorgs­plasser vil stige fra 65.353 i 2017 til 87.000 i 2035 og 133.000 i 2060, anslår Statistisk sentralbyrå.

Statsforvalterne skal fange opp og veilede kommuner som ikke har planlagt for dette.

– Vi vet at det kommer en kraftig økning i antall eldre, og at mange av disse vil ha behov for tilrettelagte boliger. Mange kommuner er godt forberedt på dette, men det er store forskjeller, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Kilde: NTB