– De inngripende tiltakene vi har innført, og som vi nå får mer av, har store konsekvenser. De rammer folk, de rammer arbeidsplasser, og de rammer bedrifter. Da mener jeg det er helt på sin plass å få mer kontroll på dette gjennom et obligatorisk testregime, sier Siv Jensen til NTB.

Hun reagerer sterkt på at Norge nå strammer inn smittevernreglene, men fortsetter med frivillig testing på flyplasser.

– Oppsiktsvekkende

En stor del av smitteoppblomstringen skyldes importsmitte, påpeker Jensen.

– Da er det helt oppsiktsvekkende at man fortsetter med et frivillig testregime.

Frp fremmet allerede for flere uker siden et forslag i Stortinget om å innføre obligatorisk testing for covid-19 av personer som kommer til Norge fra utlandet. Forslaget er fortsatt til behandling.

Høie: – Kan skape falsk trygghet

Helseminister Bent Høie (H) avviser Frps krav om obligatorisk testing.

– Obligatorisk testing er ikke anbefalt som tiltak og kan føre til falsk trygghet. Det tar vanligvis flere dager før en smittet person har påvisbart virus, vanligvis fem-seks dager. Dermed kan personer som tester negativt ved innreise, likevel kunne utvikle sykdom. Derfor er ti dagers karantene obligatorisk, uansett om en får en negativ test ved ankomst, sier Høie.

Han sier også at obligatorisk testing ved innreise til Norge trolig vil kreve at bemanningen ved teststasjonene økes med det tidobbelte.

– Dette vil trekke folk fra annet viktig arbeid med testing, analyse og smitteoppsporing ved kjente utbrudd, sier Høie.