Etterlyser flere lokale tiltak for å holde folk i arbeid – ordføreren har allerede bedt om lokal tiltakspakke

REDDE LOKALT NÆRINGSLIV: Stortingspolitiker Turid Kristensen (H) fra Lørenskog er opptatt av at krisepakkene fra myndighetene bidrar til å holde hjulene i gang lokalt. Blant tiltakene hun selv foreslår er å framskynde vedlikeholdsprosjekter.

REDDE LOKALT NÆRINGSLIV: Stortingspolitiker Turid Kristensen (H) fra Lørenskog er opptatt av at krisepakkene fra myndighetene bidrar til å holde hjulene i gang lokalt. Blant tiltakene hun selv foreslår er å framskynde vedlikeholdsprosjekter. Foto:

De økonomiske virkemidlene for å hjelpe næringslivet gjennom koronakrisa bør i større grad brukes på å stimulere verdiskapningen lokalt, mener Turid Kristensen (H). Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) har allerede tatt initiativ til en lokal tiltakspakke.

DEL

Stortingsrepresentant og tidligere mangeårig lokalpolitiker Turid Kristensen fra Lørenskog stiller seg bak de kraftige tiltakene som er iverksatt som følge av koronaepidemien. Senest natt til tirsdag ble regjeringen og opposisjonspartiene Ap, Sp, Frp og SV enige om den tredje krisepakken, som blant annet inneholder fem milliarder kroner til kommunene.

– Dette vil bidra til at bedrifter ikke går konkurs, og det er bra. Det er også vedtatt tiltak for å sikre de som mister inntekter eller står uten inntekter. Men det er behov for flere tiltak i verktøykassa, mener Kristensen.

Hjelpe de mest sårbare

– Jeg mener vi nå må bruke mest mulig av virkemidlene på å stimulere verdiskapingen i lokalsamfunnet, i stedet for å finansiere at arbeidstakere tas ut av jobb. I tillegg til de kortsiktige effektene det har på lokalt næringsliv, vil slike tiltak også ha en positiv langsiktig effekt. Det koster mye mindre å bevare eksisterende arbeidsplasser enn å gjenopprette de som går tapt, sier Høyre-politikeren.

Hun mener lånegarantier og obligasjonsfond er til god hjelp for solide bedrifter med god nok økonomi til å få lån i banken, men ikke for små bedrifter og selvstendig næringsdrivende som kjemper for å overleve og sikre lokale arbeidsplasser.

– Jeg foreslår derfor at vi nå jobber både lokalt og nasjonalt for å bidra til at bedriftene kan holdes i gang, og at også kommunene på Romerike blir med på den økonomiske dugnaden for å trygge arbeidsplassene, sier Turid Kristensen.

Hennes ønsker om tiltak som både holder flere i arbeid og som hjelper de mest sårbare bedriftene er spilt inn til partiet, og hun forsikrer at hun jobber hardt for å få gjennomslag for sitt syn på Stortinget.

– Men en del av innspillene mine er nærmest tips til kommunene om hva de kan gjøre. Fra min side handler dette både om å gjøre en innsats for å støtte lokalt næringsliv og samtidig spre litt glede til noen som er hardt rammet for eksempel på sykehjem, sier den lokale stortingsrepresentanten.

Ber kommunene bidra

Turid Kristensen oppfordrer nå altså kommunene til å bidra der de kan.

– Det kan handle om alt fra at man dropper eller utsetter kommunale gebyrer og avgifter til at man deler opp prosjekter i flere mindre anbud, slik at også små bedrifter får mulighet til å være med. Jeg vil også jobbe for at kommunene kan få kompensert noe av utgiftene til lokale tiltak og for at det settes i gang tiltak som for eksempel under finanskrisen og oljekrisen, sier Kristensen.

Han ramser opp en lang rekke tiltak som kan bidra i den retningen hun skisserer, her er et lite utvalg:

  • Leie inn lokale artister og kunstnere til å underholde på sykehjem og andre institusjoner, gjerne via video. Mange sitter nå uten å kunne få besøk av sine nærmeste, dette vil kunne bidra til en litt bedre hverdag.
  • Gjennomføre planlagte utbyggings-, vedlikeholds- og andre prosjekter tidligere enn planlag,.
  • Kommunene bør søke på midler som er bevilget gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunen for å støtte kompetanseheving og intern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet, slik at pengene kommer bedriftene til nytte.
  • Sørge for at kommunale innkjøp så langt som mulig foretas hos lokalt næringsliv – fra å kjøpe annonseplass i lokale medier for å informere løpende eller bruke lokale reklamebyråer til å lage informasjonsmateriell, til å kjøpe blomster til kommunens virksomheter og leie inn rengjøringsbyråer for å desinfisere kontaktflater i parker, lekeplasser og treningsanlegg.

  • Spørre næringsdrivende i kommunen hvordan de påvirkes av krisen og hvordan kommunen kan bidra.
  • Garantere at idrettsklubber som gir et tilbud til barn og unge kan gi samme aktivitetstilbud etter krisen, gå i dialog for å finne gode løsninger for kommunenes mange klubber.

Ønsker lokal tiltakspakke

Ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) i Lørenskog har nå tatt initiativ til at kommunen starter arbeidet med en lokal tiltakspakke for næringslivet og frivillig sektor.

– Vi har brukt mye tid og ressurser på helse, skole og barnehager så langt, men nå retter vi også fokus mot å få en oversikt over hva vi kan bidra med økonomisk med tanke på næringsliv, arbeidsplasser, kultur- og idrettsliv. Med utgangspunkt i at den siste pakka gir fem milliarder kroner til kommunal sektor, har jeg nå bedt administrasjonen lage en sak om hvilke tiltak vi kan iverksette lokalt. Det er naturlig å se på hvordan vi kan sørge for å gjennomføre planlagte byggeprosjekter og om vi kan forsere noen oppussingsprosjekter for å bidra til sysselsetting, men vi må også se på om vi kan gjøre andre grep som for eksempel å ettergi leieutgifter og gi støtte til lokale klubber og foreninger, sier Bergheim.

OPPTATT AV LOKAL VERDISKAPNING: Både næringssjef Camilla Håltem (t.v.) og ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) i Lørenskog jobber med tiltak for det lokale næringslivet. Her utenfor skihallen Snø i fjor høst.

OPPTATT AV LOKAL VERDISKAPNING: Både næringssjef Camilla Håltem (t.v.) og ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) i Lørenskog jobber med tiltak for det lokale næringslivet. Her utenfor skihallen Snø i fjor høst. Foto:

Også næringssjef Camilla Håltem i Lørenskog slår fast at tiltak for å stimulere verdiskapningen lokalt står høyt på lista over det kommunen jobber med i disse dager.

– Vi er i ferd med å ferdigstille et brev til lokale virksomheter for å informere om hvilke tiltak som finnes. Det er et vell av ulike ordninger hos alt fra Innovasjon Norge og Viken til Skattedirektoratet, og fredag kommer enda flere tiltak fra sentralt hold. Vi jobber også tett med Nav for å hjelpe dem å informere om deres ordninger, deriblant en helt ny datingapp for næringslivet, kalt arbeideplass.no., som handler om å matche bedrifter som trenger folk med alle dem som trenger jobb, sier hun.

Etter en fase der liv og helse har hatt stor oppmerksomhet i kommunen, vil lokalt næringsliv og lokale arbeidsplasser nå få et større fokus, tror næringssjefen.

– Vi er selvfølgelig veldig opptatt av livet etter koronakrisa, og vurderer blant annet hvordan vi kan sørge for å holde liv i byggeaktiviteter og kanskje forsere noen planer i så måte. Det er utrolig viktig at vi bidrar til å opprettholde det vi kan opprettholde gjennom denne vanskelige situasjonen, slik at vi har noe å leve av når dette er over, sier Camilla Håltem.

Artikkeltags