Katrine Mital Helseth (37) og Jonas Mital Helseth (39) har vært sammen i 10 år. Men et samlivsbrudd har slått beina under planene de hadde om å bli gamle sammen. Derfor har de sett seg nødt til å selge sin felles bolig på Kjeller.

Det har imidlertid vist seg å være alt annet enn lett.

– Vi har allerede redusert prisen på huset med 400.000 kroner, og fortsatt så har det ikke kommet noen bud. Det er ganske skremmende, for vi sitter på tre eiendommer, sier Helseth.

Hun sikter til de to leilighetene de har kjøpt hver for seg i etterkant av samlivsbruddet. Totalt har de betalt over åtte millioner for de to leilighetene, som er finansiert ved hjelp av lån i påvente av hussalget. I tillegg hadde de fra før et lån på huset fra før av.

Totalt har de derfor per i dag et lån som beløper seg på et tosifret antall millioner.

LES OGSÅ: Meglere merker at folk er mer forsiktige: – Det gir ikke like stort trøkk i budrunder og prisene blir mer nøktern

Renteheving før visning

Begge to gir uttrykk for at de er klare over at det er dårlig timing å skulle selge huset nå – men at det ikke alltid er like lett å kontrollere de store omveltningene i livet. I deres tilfelle dreier det seg altså om at de har bestemt seg for å gå fra hverandre.

– Det er klart, vi hadde jo aldri gjort det om det ikke var for det. Økonomisk satt vi jo veldig fint i det med bare enebolig, sier Jonas Helseth.

De la eneboligen i Trygve Haavelmos vei 63 ut på markedet i august. Og selv om det har vært mange på visning, så har det forløsende budet ennå ikke tikket inn.

– Når Norges Bank setter opp renta to timer før visning, så blir man jo litt sånn, "ok?" Men vi må jo bare ha is i magen, sier Jonas Helseth.

Katrine stemmer i:

– Selv om det er folk som er interessert, er de redde for å by. De sier at de er redde for at de ikke skal få solgt sine egne objekter.

Kjøligere marked

Forrige uke komEiendom Norge med nye tall som viser at det samlet sett var en prisnedgang på 1,9 prosent på Romerike i September.Det betyr at prisstigningen på Romerike de siste 12 månedene har vært på 4,7 prosent.

Men til tross for at markedet har kjølnet, synes Katrine Helseth det er rart at de ikke har fått salg på huset enda.

– Vi synes jo det er litt merkelig at vi ikke får solgt. Det er et ganske stort hus, og vi har jo blant annet en utleiedel som kan gi en skattefri ekstrainntekt på 10.000. Og så er det lave strømutgifter på grunn av sentralfyring, i tillegg til vannbåren varme, sier Helseth.

Samtidig legger ikke Jonas skjul på at det er dyrt å ha et så stort lån, samtidig som prisene går opp generelt i samfunnet.

– Det er overkommelig, og vi snakker ikke Luksusfellen riktig ennå. Men ett sted går grensa.

Jonas Helseth overtok sin leilighet i juli, mens Katrine Helseth hadde overtakelse i september.

– Det er klart at det er veldig stressende å ha så store utgifter som vi har. Det betyr at vi må tenke smart for å holde kostnadene nede, sier Katrine.

Tror prisene skal videre ned

Romerikes Blad har forespurt eiendomsmegler Stig Valskaar i Proaktiv eiendomsmegling om å komme med sine betraktninger rundt markedssituasjonen per i dag.

Han tror prisoppgangen vi har sett hittil i år vil nulles ut. Hittil er prisoppgangen i år 6,7 prosent, noe som altså innebærer at Valskaar tror prisene skal videre ned fremover.

– Jeg tenker at vi nok får en prisnedgang ut året. Men når man er ferdig med rentejusteringene, vil prisene stabilisere seg. Det vil være noe lavere enn tidligere, uten at det nødvendigvis er noen krise.

Han har imidlertid liten tro på noe prisras.

– Så lenge arbeidsledigheten holder seg lav, og rentene og inflasjonen ikke går kraftig opp, så er det ingenting som tilsier det.

Har tro på salg

Romerikes Blad gir et kort referat av Jonas og Katrine Helseths forsøk på å selge boligen hittil. På spørsmål om han har noen råd til paret, svarer eiendomsmegleren:

– Mye avhenger av prisen. Hvis det ble satt en pris i vår, kan det hende at den var høy, og preget av et marked med mer aktivitet. Da må man kanskje gjøre en justering for å komme på riktig nivå.

Han tror uansett at de kan berolige seg med at de får solgt huset til slutt.

– Hvis de har en enebolig i dette området, så vil de få solgt til slutt. Det handler bare om å ha litt is i magen.

Vurderer å leie ut

Jonas Helseth forteller at de nå vurderer å leie ut leilighetene, mens de bor i eneboligen inntil videre.

– Hadde det bare vært vårt hus som lå der uten å bli solgt, så kunne vi kanskje tenkt på å endre markedsstrategi og stylet huset annerledes, for eksempel. Men det er mange hus som ligger ute til salgs nå, sier Katrine Helseth, og legger til:

– Megleren sier at markedet er treigt, at det er kjøpers marked, og at folk er redde for økte renter og det som skjer på markedet.

Selv om Jonas Helseth ikke legger skjul på at situasjonen er utfordrende, er han rask å påpeke at det ikke er synd på dem:

– Mange som sitter verre i det enn oss. Jeg vet at det løser seg til slutt. Det er bare å ha is i magen, sier Jonas Helseth, før han legger til, leende:

– Kan man si høyt til seg selv.