Etter gjentatt hærverk har nabolaget fått nok og tar grep: – Eitrende forbanna

Flere har opplevd hærverk. Nå tar de grep for å sikre seg mot nye hendelser.