Gå til sidens hovedinnhold

Et veivalg – ny E16 trasé over kvikkleire?

Leserinnlegg

Kommunestyret i Ullensaker vedtok tirsdag 9.februar at ny E16-trasé må gå via eksisterende trasé Kløfta-Nybakk. I etterkant har det kommet frem at akkurat denne traséen vil gå gjennom flere områder med kvikkleire, og at dette trolig vil gi noen ekstra utfordringer og potensiell risiko for leirskred (Romerikes Blad 11.februar). I en tidligere uttalelse fra Nye Veier As 7.januar også i Romerikes blad hevdes det at det potensielt er kvikkleire i alle de foreslåtte korridorene, og dette er jo riktig siden alle korridorene går gjennom områder med marine avsetninger. Men hva vet vi i dag om kvikkleireområder og risikosoner i området?

Hvis vi studerer NVE sitt farekart og spesielt kvikkleirefaresoner ser vi at alle korridorer som går gjennom Vormsund-området og sørover vil ha områder med høy- til middles faregrad for kvikkleireskred (se figur). Traséen fra Kløfta gjennom Nybakk, det foretrukne valget for flertallet av politikere i Ullensaker, er spesielt utsatt. Bare i korridor A (se figur) er det ikke påviste noen fareområder for kvikkleireskred.

Var beslutningstakerne i Ullensaker opplyst om dette? Jeg har ikke undersøkt saksgrunnlaget, men gitt fokus i dag på risiko for kvikkleireskred, som innebærer potensielle alvorlige økonomiske og menneskelige konsekvenser, bør kanskje slik informasjon være del av et saksgrunnlag. Etter min mening må sikkerhet for innbyggerne alltid veie tyngre enn snevre miljøhensyn. Nå kan det jo vise seg at også langs trasé A vil få påviste fareområder for kvikkleire, men beslutningen ble altså tatt før man fikk undersøkt dette.

Det beste, i et miljøperspektiv og med tanke på risiko, ville jo være å ikke bygge ny vei i héle tatt, og sørga for å få gjort tiltak som reduserer biltrafikken og behovet for nye veier. Men det toget har vell gått.

Helge Hellevang, Professor i geologi, Universitetet i Oslo

Kommentarer til denne saken