– Et ukontrollert nys fra en koronasmittet nederst i trappen har enormt smittepotensial

Når skal Bane Nor initiere tiltak? undrer RBs ansvarlige redaktør Magne Storedal.