26. mars kunne vi lese fra Høyesterett; DOM HR-2021-662-A «1. Tingrettens dom, domsslutningen punkt 1, stadfestes.» WWF saksøkte staten etter ulvejakta i Østerdalen i 2017-18. Nå har Høyesterett enstemmig avvist påstanden om at jakta var i strid med gjeldende rett og internasjonale avtaler. Høyesterett har i dom gitt Staten medhold på alle punkter - vedtakene om uttak av ulv ble kjent gyldige. Dommen avgjør prinsipielle spørsmål om Grunnloven § 112, Bernkonvensjonen, rødlisten og den norske forvaltningsmodellen med sonering og bestandsmål. Dommen er enstemmig.

Så har vi altså igjen bidratt økonomisk til rettsbehandling av saker som rovviltnemnd, departement og lavere rett har vedtatt er lovlig gjennomført. I kveld fulgte jeg spent med på NRK nyhetene kl. 19 og 21 i håp om å få høre mer fra denne dommen. Men jeg kunne ikke se eller høre noen ting. Mon tro hva som hadde skjedd der i redaksjonen dersom dommen hadde blitt til det motsatte tenker jeg? Da tenkte jeg videre, det er vel slik som da jeg selv sender inn artikler til NRK Yrtring vedrørende rovdyrpolitikken, svaret derfra er alltid; «Denne gangen finner vi dessverre ikke plass til bidraget ditt.» Jeg sier ikke at NRK er tydelig farget av den internasjonale rewilding ideologien, men du verden så nærliggende tanken er!

Kåre Holmen, pensjonist, Aurskog