Regjeringen har i statsbudsjettet for 2023 kommet med forslag om å kutte støtten til en helt unik skole i utkanten av Paris, til tross for at et samlet Storting i 2016 instruerte daværende regjering om å sikre langsiktig og forutsigbar finansiering. I en usikker tid er det viktig å bevare ethvert initiativ for å styrke det europeiske samarbeidet, ikke svekke det. Fem lærerlønninger er alt som skal til for å hindre at over 40 års drift legges ned.

Lycée International ble opprettet i 1952 som et fredsbevarende prosjekt, opprinnelig for barn av ansatte ved NATOs hovedkvarter i Europa. Det fredsbyggende aspektet ved skolen står like sterkt i dag. På hvilken annen skole deler norske barn klasse med ukrainske, russiske, kinesiske, taiwanske og amerikanske elever? Skolen er en av de mest anerkjente i det offentlige franske utdanningssystemet, hvor 14 nasjonale seksjoner følger det franske skoleprogrammet, kombinert med nasjonal undervisning. Dette er et fullverdig skoletilbud til norske barn som koster den norske stat mindre per elev enn hvis barna gikk på skole i Norge.

Vi har vært i dialog med Stortinget, og er spesielt takknemlige for at SV, Høyre og Venstre har lagt inn en reversering av kuttet i sine alternative budsjett. Vi håper at regjeringen og en samlet Utdannings- og forskningskomite vil stå bak dette tiltaket for skole, fred og norsk tilstedeværelse i Europa og Frankrike, som de gjorde i 2016.

Men hva skjer etterpå? Må våre barn venne seg til at norske regjeringer regelmessig vil legge ned skolen deres og få stemoderlig behandling i strid med Stortingets vilje? Vil Norge, som første land siden skolen startet i 1952, trekke seg fra dette internasjonale utdannings- og fredsprosjektet? I januar kommer president Emmanuel Macron til Oslo. Det vil være en god anledning for våre politikere til å rydde opp og forsterke dette unike utdanningssamarbeidet med en norsk-fransk samarbeidsavtale som definerer norske og franske myndigheters respektive ansvar.