En ny sommer har vist at klimaendringene ikke er noe fremtidig, men allerede nå skaper voldsomme oversvømmelser noen steder og ødeleggende tørke andre steder. Avlinger går tapt og den globale forsyningssikkerheten er truet også ut over de landene som er direkte rammet. Dette skaper en mer ustabil og polarisert verden, hvor demokratiet trues i en rekke land, og farene for ekstreme bevegelser og store flyktningebølger øker.

I Pakistan fortviler folk over at de nå betaler prisen for Vestens overforbruk og utslipp. Men også Europa og USA er hardt rammet på andre måter.

Unnlatelsessynder

Klima-, energi- og naturkrisene kommer av politiske unnlatelsessynder gjennom mange år. Norge er ingen øy i verden, men må sammen med våre naboer kutte klimautslipp inkludert fossil energi. Dette har vitenskapen pekt på lenge, men det har åpenbart vært lettest for samfunnet å skyve det foran seg, selv om det har forsterket utfordringene. Vi vet at klimaendringene vil fortsette å forsterke seg i mange år, selv om vi hadde stoppet alle utslipp i dag. Så gjør det likevel enorm forskjell om vi kutter mer nå, og har klare planer fremover. Det er nettopp situasjonen vi ser nå MDG gjennom mange år har forsøkt å mobilisere mot, men vi kan fortsatt gjøre mange grep for å sikre velferd og trygghet for årene fremover. Jo lenger vi venter med å skape et mer klimasmart samfunn, jo tøffere fremtid vil vi dessverre ha i vente.

Det er likevel ikke tilstrekkelig med klimakutt. Vi må også forsterke innsatsen når det gjelder klimatilpasning og beredskap og forberede oss på endringene som kommer. Vi ser at samfunnsmessig ustabilitet ute i verden forsterkes, og forverrer konsekvensene av klima eller natur- og arealødeleggelser. Vi kan ikke ta for gitt at vi kan importere som før av dyrefôr, kunstgjødsel eller andre essensielle varer. Dermed må vi planlegge for et samfunn hvor beredskap og selvforsyning vektes høyere. Selv om ulike varianter av bærekraftfokus nå må forsterkes både lokalt, regionalt og nasjonalt er det også åpenbart at alle vil tape hvis vi ikke skaper gode løsninger sammen med andre land. Tross alt har vi bare én klode på deling.

Eget landbruk

Vi må styrke norsk landbruk, og gjøre det mindre avhengig av importert fôr og gjødsel, men også ta vare på og videreutvikle all dyrkbar jord. Vi må legge til rette for urban dyrkning, andelslandbruk og annet som styrker lokal matauk, samtidig som mer bevokste arealer kan motvirke lokal flom. Lokalt og regionalt kan vi bidra med større satsning på enøk og solceller og andre tiltak som kan avhjelpe energisituasjonen. Her må det offentlige gå foran. Det vi bygger må ha tydelige klima- og miljøkrav, men vi bør også i størst mulig grad tenke gjenbruk og sirkulærøkonomi. Det har stor betydning for våre klimautslipp, men er minst like viktig for å ta vare på ressursene våre, og målet om å skape et mer rettferdig og bærekraftig lavutslippssamfunn innen planetens tålegrenser.

Gårsdagens løsninger

Situasjonen både Norge og verden har kommet i viser at vi ikke lenger kan flyte videre på gårsdagens løsninger. Vi i MDG i Viken er klare til å sette oss ned og finne løsninger sammen med andre endringsvillige partier, men også med aktører innen frivilligheten, næringslivet og andre som sitter med viktige nøkler for å sikre velferd og trygghet i møte med klima- og naturkrisen, inkludert situasjonen knyttet til energi- og forsyningssikkerhet. På samme måte som med bærekraftmålene generelt, er dette en situasjon som krever innsats på alle nivåer, og vi vil i hvert fall bidra med vårt.

Øyvind Solum, fylkestingsrepresentant Viken, Miljøpartiet De Grønne