– Et mareritt å leve oppi dette

Beboerne reagerer på støyende arbeider og at huset rister. De er også bekymret for forurensing fra masser som ikke dekkes til.