Etter forslag fra Miljøpartiet De Grønne vedtok et stort flertall i kommunestyret denne uka at Lillestrøm skal søke om medlemskap i nettverket Sunne kommuner, og med det styrke det helhetlige folkehelsearbeidet i kommunen.

Sunne kommuner er det nasjonale nettverket i WHOs Healthy Cities Network, hvor til sammen 1500 byer og kommuner er representert. Healthy Cities jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt med konkrete tiltak for å skape lokalsamfunn som er bærekraftige, og som det er godt, sunt og trygt og leve i.

Sosiale helseforskjeller

Nettverket er for kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse høyt i sitt virke og samfunnsplanlegging. Formålet med nettverkssamarbeidet er å bidra til medlemmenes arbeid med en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder også utjevner sosiale helseforskjeller. Som medlem i nettverket har man fokus på eget folkehelsearbeid, men bidrar også i større nasjonale og internasjonale prosjekter. Et ferskt eksempel på hvor Sunne kommuner er parter, er i et tverrfaglig forskningsprosjekt ved Universitet i Oslo som har som mål å bedre unges psykiske helse. I dette prosjektet, som startet opp i mars 2022, får medlemskommunene en unik mulighet til å bidra med tiltak rettet mot ungdom med sammensatte psykiske utfordringer.

Mentalt og fysisk

I en tid med stadig mer inaktivitet og miljø- og helsemessige utfordringer, trenger vi kommuner som går i front på å tenke helhetlig omkring folkehelse, bærekraft og som ser den mentale og fysiske helsa i sammenheng. Det er derfor gledelig at flertallet støttet Miljøpartiet De Grønne i dette initiativet, slik at vi gjennom samarbeid og erfaringsutveksling kan styrke og videreutvikle dette viktige arbeidet i Lillestrøm kommune.

Eline Stangeland, Gruppeleder Lillestrøm MDG, Lillestrøm