Høyre respekterer og anerkjenner det verdifulle arbeidet frivillige foreninger tilfører fellesskapet. Frivilligheten betyr mye for velferden vår, og for å skape gode og aktive lokalsamfunn for alle. Rælingen Høyre vil være en pådriver, støttespiller og partner for frivilligheten, og sikre god tilgang på anlegg, natur og andre tilbud, slik at lokal aktivitet forsterkes.

Gode rammevilkår

Vi vil legge til rette for god kommunikasjon og støtte frivillige organisasjoner, da disse gjør en stor innsats i nærmiljø og lokalsamfunn. Ukentlige aktiviteter arrangert av våre frivillige lag for barn, unge og voksne er inkluderende og skaper et levende kultur- og fritidstilbud.

Rælingen Høyre vil følge opp den nye Kommunedelplan for idrett, friluft og fysisk aktivitet, øke enhetsrammene på tilskudd i kultur og fritidsenheten, og ha forutsigbarhet for kulturskolen, Bygdetunet og kirken. Rælingen Høyres mål er å sikre gode rammevilkår for idrett og kultur, slik at alle får et godt og variert tilbud til å delta i idrett uavhengig av bosted, alder eller funksjonsevne.

Deltakelse i idrett og andre fritidsaktiviteter skaper engasjement, integrering og styrking av lokalsamfunnet, og forhindrer utenforskap. Det gir positive opplevelser og bidrar til å forbedre folkehelsen, fysisk og psykisk.

Sikre marka

Rælingen Høyre vil rehabilitere 7-er banen på Nordby, og gjennomføre granulatoppfang på kunstgressbaner i 2024, få ferdigstilt Marikollen skisenter og rehabilitere kunstgressbaner iht. kommunedelplan og vedtak. Vi vil legge til rette for både organisert og uorganisert aktivitet som åpen hall/aktivitet. Og vi vil sikre marka, ha gode stier, og gode nærmiljø aktivitetsflater -og aktivitetsparker ved utbygging. Gode nærmiljøanlegg er det viktig å ha i alle våre skolekretser.

Vi vil ved en borgerlig valgseier sørge for at nye avtaler mellom kommunen og idrettslag / andre frivillig lag prioriteres og kommer på plass raskt! Og alle barn må få tilbud om minst en fritidsaktivitet i lokale lag og foreninger, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Deltakelse

Rælingen Høyres mål er at mennesker gis mulighet til å delta i og oppleve et mangfoldig fritidstilbud og kulturliv. Dette har stor egenverdi. Vi vil sikre gode fritidstilbud ved gode idrett- og kulturtilbud, andre fritidstilbud, inkludert ungdomsklubber og aktivitets – og lekeområder, og bidra til god drift av Rælingen bygdetun. V i vil også ha ungdomskontakter og natteravner, som treffer ungdom der de er.

Vi vil ha ett enda bedre samarbeide mellom kommunen, og frivillige lag og foreninger, for å gi barn, unge og voksne flere og bedre aktivitetstilbud i kommunen vår!

Det vil bety noe for frivillige lag og foreninger hvem som styrer kommunen og fylket de neste 4 år.

Godt valg!

Terje Rustad, 4.-kandidat, Rælingen Høyre, Blystadlia