– Det er frivillig å ta vaksinen. Men det er klart at med et så stort mediefokus, så tror jeg det er krevende for noen, sier Solberg til NTB.

Hun ønsker ikke å kommentere pressens håndtering av saken, men viser til at flere stortingsrepresentanter har gitt uttrykk for at de opplever situasjonen som vanskelig.

– Det er ingen tvil om at debatten de siste dagene kan oppleves som ganske krevende for hver enkelt stortingsrepresentant. Men det er viktig å huske at vi er folkevalgte for å ivareta verv og være funksjonsdyktige i disse, sier statsministeren.

Hun forsvarer beslutningen om å la regjering og Storting gå foran i vaksinekøen.

– Vi mener det er beredskapsmessig viktig å gjøre dette.

Funksjon viktigst

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) er blant dem som har takket ja til vaksinering. Hun mener det er viktig å skille mellom person og funksjon i saken.

– Det er ikke fordi jeg er Guri Melby at jeg blir vaksinert. Det er fordi jeg er statsråd, har ansvar for et departement og sitter i regjering, sier Melby til NTB.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er av samme oppfatning.

– Som privatperson er det ingen spesiell grunn til at jeg skal ha vaksine. Men jeg er statsråd som bestyrer et departement, og jeg er del av en regjering hvor fagdepartementet for beredskap har gitt oss råd om, og regjeringen har besluttet, at regjeringsmedlemmer og sentrale personer i departementene skal vaksineres av hensyn til at disse institusjonene skal kunne fungere, påpeker Isaksen.

– Da er det en selvfølge for meg å følge det, sier han.

Vanskelige prioriteringer

Melby framhever vaksineprioritering som noe av det vanskeligste hun har vært med på å beslutte som politiker.

– Jeg har for eksempel møtt mange lærere og barnehageansatte som har ønsket å bli vaksinert. Jeg forstår deres ønske veldig godt og har også argumentert for det internt. Men de faglige rådene har vært å ikke gjøre en slik prioritering, og vi har i hovedsak fulgt de faglige rådene, sier hun.

Melby legger til at hun opplever et tvetydig bilde i pressen, der medier på lederplass kan gi støtte til hastevaksineringen av politikere, samtidig som de bruker ressurser på å filme politikere idet de går inn for å få vaksinen. Men hun vil ikke felle noen dom over medienes prioriteringer i saken.

– Det er nå et valg mediene tar, sier Melby til NTB.

Høie sier nei

Tirsdag kom det fram at helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) derimot er blant dem som takker nei til vaksinetilbudet.

Han vil i stedet la seg vaksinere gjennom det ordinære vaksinasjonsprogrammet i Stavanger, noe som betyr at han trolig får vaksine om få uker.

Solberg forteller at hun hele tida har visst hva Høie mente om saken.

– Og så er han nå fylt 50 år. Han er rett rundt hjørnet for å bli vaksinert, sier hun.