Fredag kveld gjorde statsminister Erna Solberg (H) det klart at hun vil bli ferdig med de smertefulle og langdryge bompengediskusjonene i regjeringen. Hun innkalte til pressekonferanse i statsministerboligen og la fram en endelig skisse til kompromiss i saken.

– Dette kan få konsekvenser for regjeringsprosjektet, sier hun.

Solbergs skisse slår fast at det såkalte nullvekstmålet står fast, altså at biltrafikken i byene ikke skal øke. Samtidig tilbyr regjeringen blant annet kommunene å øke det statlige bidraget i bompengeprosjektene. Halvparten av det økte tilskuddet skal gå til å kutte bompenger, og halvparten øremerkes bedre kollektivtilbud i byene.

Sier ja

Allerede mens statsministeren la fram avtalen for offentligheten, gikk både Frp-leder Siv Jensen og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ut og ga sin tilslutning til den. Saken skal riktignok behandles av de to partiene, men lederne anbefaler altså å si ja.

Dermed kan det se ut til at alt nå henger på Venstre. En knapp time etter at Erna Solberg avsluttet pressekonferansen, var det fortsatt taust fra partiet.

NTB har gjort en rekke henvendelser til personer i Venstres stortingsgruppe, kommunikasjonsapparat og regjeringsapparat. Men henvendelsene har forblitt ubesvart fredag kveld.

Jon Gunnes i Venstres stortingsgruppe skriver i en SMS til VG at han sitter i gruppemøte i partiet.

Venter svar

Statsministeren er tydelig på at hun vil ha svar innen mandag, og at dette er en endelig avtale.

– Samtalene kan ikke fortsette inn i det uendelige. Det er vi egentlig enige om, sa statsministeren på pressekonferansen.

Solberg sier at den nye skissen er et kompromiss som tar hensyn til alle partienes hovedtrekk, men som også er hennes og Høyres skisse.

– Vi mener det er viktig å avklare dette spørsmålet nå, også med hensyn til den pågående valgkampen, sa hun.

Solberg svarte bekreftende på at regjeringens framtid kan stå på spill hvis ikke alle fire partiene heller ikke nå klarer å enes.

Vanskelig

Den eskalerende konflikten rundt bompengebelastningen har utspilt seg nær sagt for åpent kamera – med stadig hardere utfall mot hverandre fra Venstre og Frp.

– Disse siste ukene har vært noen av de vanskeligste i min jobb som statsminister, sa Solberg.

Hun ville ikke kommentere på spørsmål om hun ville fortsette som statsminister hvis ett av partiene velger å tre ut av Solbergs regjeringsprosjekt.

Nullvekstmålet ligger fast

I statsministerens forslag til enighet vil hun tilby kommunene å øke det statlige bidraget til fra 50 til 66 prosent i bypakkene. Av økningen på 16 prosentpoeng skal åtte gå til å kutte bompenger, og åtte til kollektivutbygging.

Samtidig går Erna Solberg i skissen inn for en egenandel for kommuner og fylkeskommuner på 20 prosent til nye byvekstavtaler.

I skissen ligger nullvekstmålet fast, og knyttes til bompengereduksjonene. Det vil si at byer med økt biltrafikk, ikke får bompengereduksjoner.

Ingen bompenger på E8

Videre legges det inn 300 millioner kroner til reduserte kollektivpriser i de store byene, samt 250 millioner kroner til bedre kollektivtrafikk i all hovedsak utenfor de store byene.

På flere større veiprosjekter går regjeringen inn for reduserte eller ingen bompenger. For eksempel skal det ikke være bompenger på E8 på vei inn til Tromsø.

Det er først og fremst Fremskrittspartiet og Venstre som har stått hardt mot hverandre i forhandlingene. Skissen Solberg har lagt fram er i praksis et ultimatum til regjeringspartiene.