Ferske tall fra Fagforbundet bekrefter nok en gang at store deler av arbeidslivet preges av deltid. Det trengs langt større innsats i arbeidet for heltid.

SV mener hele og faste stillinger må være normen for et skikkelig arbeidsliv. Sånn er det dessverre ikke i dag. Mange jobber deltid rett og slett fordi jobben er for tung til å jobbe fullt, og mange får aldri tilbud om noe annet. Særlig er kvinner med kort utdanning overrepresentert når det gjelder deltidsarbeid og midlertidige ansettelser. Deltid er derfor både et likestillings- og klasseproblem.

Fortsatt er det kvinnedominerte yrker som er hardest rammet av deltidskulturen. Nå er det på høy tid med et skikkelig økonomisk løft for kommunene, for å øke bemanningen og sørge for en reell rett til heltid.

Også i deler av privat sektor, som i varehandelen og hotell og restaurant, er deltidsandelen høy. I en undersøkelse blant 6000 medlemmer fant Handel og Kontor i 2018 at over 62 % av kvinnene i privat handel svarte at de jobber deltid, mot 32 % av mennene. SV vil sikre en lovfestet og reell rett til heltid. Med en ny regjering vil det også være mulig.

Å gi tid, tillit, faste og hele jobber, og nok kollegaer til de som jobber i velferden er et viktig skritt i riktig retning på veien mot et bedre arbeidsliv. Det vil gjøre hverdagen bedre, både for de som trenger hjelp og de som gir den.

SV vil ha et skikkelig løft for kommune-Norge. Derfor har vi foreslått å styrke kommunesektoren med over 10 milliarder kroner mer enn det dagens høyreregjering foreslår i kommunebudsjettet for 2022.

Store summer går i dag til innleie av personell fremfor økt grunnbemanning, faste og hele stillinger.

Skal vi lykkes med å rekruttere flere og sørge for at nyutdannede og ansatte i helsesektoren blir værende må vi minimum gi ansatte arbeidsvilkår å leve med, og ei lønn å leve av. Derfor står SV og Fagforbundet sammen i kampen om retten til heltid, og et trygt og seriøst arbeidsliv – for de mange, ikke for de få.

Ivar Romundstad Nestleder, Fagforbundet Viken og Kirsti Bergstø, 1. kandidat for SV i Akershus