– Det er store utfordringer. Vi jobber kontinuerlig på mange områder, nettopp fordi vi ønsker at barnevernet skal være best mulig, sier Ropstad (KrF) til NTB.

Han møtte torsdag i Stortinget for å svare på en interpellasjon fra Kristin Ørmen Johnsen (H) om situasjonen. Hun ville vite hva statsråden vil gjøre for å styrke barnevernet og gjøre tjenesten best mulig i stand til å gi støtte til familier som trenger hjelp.

Ropstad trakk fram en «historisk kompetansesatsing», styrking av kommunenes mulighet til forebygging og tidlig innsats og gjennomgang av institusjonstilbudet som grep regjeringen nå tar.

Mye kritikk

I barnevernsdebatten blir bruk av enetiltak, mangel på fosterhjem, barn som ikke får riktig helsehjelp, systemsvikt og ansatte under hardt press trukket fram.

– Men vi skal likevel ikke glemme at mye går i riktig retning. Kapasiteten er styrket. Etterlevelsen av sentrale lovverk har blitt betydelig bedre de siste årene, sa Ropstad i Stortinget.

Et annet viktig bakteppe for debatten er at Norge er dømt i to og frikjent i to barnevernssaker i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Totalt er 34 saker kommunisert mot Norge.

– Jeg tar dommene på største alvor. Vi jobber grundig med dem for å ta lærdom av dem. Ikke minst jobber vi med en ny barnevernslov, hvor det å vektlegge menneskerettighetene vil stå veldig sentralt, sier Ropstad.

Han viser til at mye kommer til å skje innen barnevernet de neste to årene, og til at det i 2021 kommer en ny barnevernslov.

Ikke redegjørelse

Sist uke kom det fram at Ropstad ikke vil etterkomme opposisjonens ønske om å komme til Stortinget for å redegjøre for situasjonen i barnevernet.

Barne- og familieministeren viser til at barnevern ble drøftet i Stortinget både sist uke og i torsdagens debatt. Det vil også bli en ny runde i forbindelse med familie- og kulturkomiteens budsjettbehandling.

– Jeg snakker mer enn gjerne om barnevern til Stortinget, men jeg mener det blir gjort godt på denne måten og at det ikke trengs en egen redegjørelse, sier Ropstad torsdag.